20 listopada 2016 r., Msza św. o godz. 12.30

 

 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Czytaj więcej...

Obrzęd przyjęcia nowych ministrantów

promocja ministrantow 2 20161120 173275511920 listopada br., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, na Mszy św. o godz. 10.30 miał miejsce obrzęd przyjęcia do grona ministrantów 2 chłopców. Od kilkunastu tygodni przygotowywali się oni do pełnienia służby przy ołtarzu.

Słowo ministrant pochodzi z łacińskiego ministro i oznacza służenie, posługiwanie, świadczenie pomocy. W kościele katolickim ministrant to osoba posługująca wspólnocie podczas Eucharystii oraz przy sprawowaniu innych nabożeństw. Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.

Kandydaci na ministrantów, Bartek i Krzysiu zostali przedstawieni Księdzu Proboszczowi przez swojego opiekuna ks. Wojciecha, który zapewnił o należytym przygotowaniu chłopaków do służby ministranta. Wspólna modlitwa rozpoczęła obrzęd przyjęcia do grona ministrantów. Następnie Ksiądz Proboszcz poświęcił szaty liturgiczne chłopców, a starsi koledzy pomogli je założyć.

Bartkowi i Krzysiowi życzymy owocnej i oddanej służby przy ołtarzu. Króluj nam Chryste!

Zdjęcia w galerii.

20 listopada br. na Mszy św. o godz. 10.30 dzieci z uwagą i radością wysłuchały kazania o Chrystusie, Królu i Panu naszych serc oraz włączyły się w przygotowanie Liturgii Słowa.

 Niedziela powołaniowa

W niedzielę, 6 listopada br. gościliśmy w naszej parafii ks. Łukasza Skarżyńskiego oraz kl. Witolda i kl. Karola
z WSD w Toruniu. Klerycy przybyli do nas w ramach niedzieli powołaniowej. Dzielili się z wiernymi historią swojego powołania.
Po Mszy św. o godz. 9:00 kl. Karol spotkał się z młodzieżą naszej parafii oraz Liturgiczną Służbą Ołtarza. Była to okazja, aby wzajemnie bliżej się poznać. Kl. Karol w sposób szczególny zwrócił się do osób przygotowujących się do przyjęcia Sakrmentu Bierzmowania. Mówił o tym, czym jest bierzmowanie, jakie są dary i owoce Ducha Św.

"Wierzę w świętych obcowanie" - wieczornica

wierz w witych obcowanie - wieczornica 7 20161105 1416761511W poniedziałek 31 października br. o godz. 19.00 rozpoczęła się wieczornica w duchu wdzięczności za tajemnicę wiary "Świętych obcowanie". Do wspólnej modlitwy zaprosiła wszystkich Wspólnota młodzieżowa "Słowo Życia", działająca przy parafii.
Wezwanie do świętości znajdujemy w Piśmie Świętym: ”Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2). Cel ten przyświeca nam wszystkim od momentu chrztu świętego. Sobór Watykański II (1962-1965) przypomniał o powszechnym powołaniu do świętości. Święty Jan Paweł II powszechne powołanie do świętości uczynił treścią swojego pontyfikatu. Nasz rodak beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek poprzedni papież.
W czasie spotkania miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwie towarzyszył montaż słowno-muzyczny przygotowany przez Wspólnotę "Słowo Życia". Była także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Zdjęcia w galerii.

Biuro parafialne

CZYNNE:

poniedziałek, środa i piątek
830 - 930

wtorek i czwartek
1630 - 1730

 

Zapisy dzieci komunijnych oraz młodzieży pragnącej przyjąć sakrament bierzmowania, odbywają się każdego roku, przez cały miesiąc wrzesień.

Biuletyn


Wybierz biuletyn z listy:Liturgia Słowa Bożego

Nowenna do M.B.N.P.

a_mbnp