papiezOBCHODY 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W związku z przypadającą na 18 maja br. 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, urząd marszałkowski planuje organizację szeregu wydarzeń, chcąc w ten sposób godnie uczcić tę ważną dla naszej regionalnej społeczności rocznicę.

Wszystkie planowane przedsięwzięcia mają odbywać się, w związku z reżimem sanitarnym związanym z COVID-19, bez udziału publiczności, stąd ich transmisja dostępna będzie w Internecie i regionalnej telewizji. Informacje i kanały transmisji publikować będziemy na bieżąco na naszej stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl

17 maja br. planujemy – poprzez transmisję w TVP Bydgoszcz oraz streaming w Internecie – organizację, następujących po sobie i tworzących jedną całość artystycznych wydarzeń, które realizowane będą w trzech miastach, które odwiedził Jan Paweł II w trakcie swoich pielgrzymek do Ojczyzny: Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku – koncert tenora Piotra Buszewskiego przy akompaniamencie organów; Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy – wykonanie okolicznościowego utworu przez Orkiestrę Symfoniczną FP; projekcja multimedialna o Janie Pawle II na fasadzie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Wydarzenie dedykowane będzie jako podziękowanie dla narodu włoskiego, za przyjęcie Papieża Polaka u siebie w kraju i stworzenie naszemu patronowi drugiego domu, ale również jako wyraz solidarności z Włochami w związku ze skalą, jaką dotknął ich COVID-19. Wszystkie wydarzenia przeplatane realizacyjnie będą m.in. archiwalnymi wypowiedziami Jana Pawła II z pielgrzymek we Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu oraz utworami wykonanymi w swoich domach przez lokalnych artystów.

Dzień później, 18 maja br., nasze obchody rozpoczniemy o godz. 12:00 uroczystą Mszą św. w toruńskiej Katedrze śś. Janów, pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Wiesława Śmigla. Następnie planujemy uroczystą sesję sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa zdjęć z wizyt Jana Pawła w naszym regionie (zdjęcia autorstwa Arturo Mari i naszych fotografów z regionu).

Przygotowaliśmy również dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego konkursy. Chcemy w nich zachęcić do udekorowania flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami domów, okien, ogrodów, ulic i osiedli. Pozwoli nam to poczuć szczególną atmosferę, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu. Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych oraz do organizacji i instytucji. Dla tych, którzy chcą wyrazić swoje wspomnienia o papieżu poprzez sztukę, przygotowaliśmy kolejny konkurs. Zachęcamy w nim mieszkańców do przesyłania zdjęć, filmów, prac plastycznych, utworów literackich i muzycznych, które wiążą się z Janem Pawłem II, jego pielgrzymkami i pontyfikatem.

Planujemy także program dla młodszych mieszkańców naszego województwa. Na naszej platformie edukacyjnej Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa, w dniu 18 maja br. przeprowadzone będą, we współpracy z działającym na Wydziale Teologicznym UMK Laboratorium św. Jana Pawła II, lekcje on-line dla szkół podstawowych i średnich o naszym patronie.

Zachęcam wszystkich do włączenia się w przygotowywane przez samorząd województwa akcje. Prosimy również o umieszczenie informacji nt. obchodów na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez diecezję.

Zależy nam, byśmy mimo niesprzyjających okoliczności związanych z pandemią koronawirusa, mimo wszystko mogli wspólnie świętować setną rocznicę urodzin Patrona naszego województwa

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

DSC 0276

 

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa i związane z tym liczne ograniczenia informujemy, iż uroczystość pierwszej komunii świętej zostaje przeniesiona z 10 maja na niedzielę 4 października (godz. 10:30). Mamy nadzieję, że do tego czasu walka z epidemią zakończy się w naszym kraju i będziemy mogli przeżyć tę uroczystość. Spotkania dla dzieci pierwszokomunijnych w miarę możliwości zostaną wznowioną po zakończeniu epidemii. Informować będziemy o tym w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej.

1) Zgodnie z nowymi decyzjami państwowymi dotyczącymi sprawowania kultu religijnego informujemy, iż od 20 kwietnia br. (tj. od poniedziałku) w naszym kościele parafialnym będzie mogło uczestniczyć w Mszach i nabożeństwach 50 osób. Jednocześnie apelujemy o zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami przebywającymi w kościele. 

2) W II Niedzielę Wielkanocy - Niedzielę Miłosierdzia Bożego (19 kwietnia br.) Msza św. o godz. 12:30 będzie transmitowana na żywo na naszej stronie parafialnej.

 

zyczenia wielkanocne 2020

DSC 2969  kopiaŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA DIECEZJALNEGO

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!
W tym roku Wielki Post stał się dla nas czasem wyrzeczenia i pokuty. Epidemia pokazała nam jak kruche jest ludzkie zdrowie i życie. Wszyscy zostaliśmy wyprowadzeni na pustynię i zaproszeni najpierw do przemyślenia naszej hierarchii wartości, a następnie wezwani do nawrócenia. Wielki Post przeżyliśmy odcięci od Eucharystii i bez obecności w świątyniach, ale nasze domu i rodziny stały się dla wielu miejscem intensywnej modlitwy. Bardzo dziękuję za odpowiedzialną postawę i świadectwo wiary w budowaniu domowego Kościoła! Jestem wdzięczny za Waszą pamięć o parafiach i przyjmowanie ze zrozumieniem uciążliwych ograniczeń. Dla każdego z nas: duszpasterzy, osób konsekrowanych
i wiernych świeckich ten czas był trudny, smutny i pełen zamyślenia! Jednak przezwyciężenie epidemii wiążę się ze współpracą, wzajemną pomocą oraz odpowiedzialnością. Proszę o dalszą modlitwę za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy i opiekuna chorych,
o ustanie epidemii oraz o siły, zdrowie i odwagę dla Służby Zdrowia i wszystkich zaangażowanych w walkę z wirusem. Pamiętajmy, że agresja, spory, szerzenie niesprawdzonych informacji oraz tworzenie teorii spiskowych nie pomagają w przezwyciężeniu trudności, a tylko jeszcze bardziej zatruwają naszą codzienność.
Tegoroczne Święta Wielkanocne również przeżywamy upodobnieni do Chrystusa dźwigającego krzyż – ogołoceni z tego, co kochamy i co dla nas ważne. Niech będą one także czasem, w którym będziemy podobni do Jezusa
w Jego miłości, solidarności z samotnymi i potrzebującymi. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał grzech i śmierć obdarzy nas nadzieją, pokojem serca i zaspokoi nasz głód Boga i pragnienie bliskości drugiego człowieka!
Życzę wytrwałości i odwagi, aby nam się udało przezwyciężyć epidemię i byśmy mogli w zdrowiu wrócić do normalnego życia – rodzinnego, społecznego i parafialnego. Niech nasze domy, po ustaniu zagrożenia, znów wypełni radość spotkania z bliskimi, a nasze świątynie niech ożyją dzięki wspólnotowej modlitwie!

 


bp Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński

TRANSMISJE

W dniu wczorajszym (Wielki Czwartek) mieliśmy kilka problemów technicznych z transmisją na żywo Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. Za wszelkie utrudnienia w odbiorze Mszy świętej serdecznie przepraszamy. Postaramy się uniknąć tych problemów przy kolejnych transmisjach.

 

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na przedłużenie ograniczeń przy sprawowaniu kultu - maksymalnie pięć osób na Mszy świętej - będziemy dodatkowo transmitować także Mszę św. w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 12:30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

TRANSMISJE INTERNETOWE NIEDZIELI PALMOWEJ
I TRIDUUM PASCHALNEGO Z NASZEGO KOŚCIOŁA

transmisja

Przypominamy, iż decyzją Ks. Biskupa obchody Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) będą sprawowane bez udziału wiernych, przy drzwiach zamkniętych.

Jednocześnie informujemy, iż w trosce o dobro duchowe wiernych i łączność z parafią na naszej stronie internetowej będziemy transmitować na żywo z naszego kościoła:
1) Mszę św. w Niedzielę Palmową (05 kwietnia) o godz. 12:30; ► archiwum transmisji
2) Liturgię Triduum Paschalnego:
Wielki Czwartek (9 kwietnia) – godz. 18:00; ► archiwum transmisji
Wielki Piątek (10 kwietnia) – godz. 18:00; ► archiwum transmisji
Wielka Sobota (11 kwietnia) – godz. 20:00;
Niedziela Zmartwychwstania (12 kwietnia) – godz. 12:30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.
podkreslenie

Z przykrością informujemy, iż w tym roku z powodu panującej epidemii nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów
na stół wielkanocny w Wielką Sobotę.
Dlatego bardzo prosimy, aby przed śniadaniem Wielkanocnym odmówić wspólną modlitwę błogosławieństwa.
Zachęcamy do skorzystania z poniższej propozycji obrzędu błogosławieństwa.
Niech nasze domy w tym czasie jeszcze bardziej staną się domowym kościołem,
gdzie w gronie najbliższym oddamy cześć zmartwychwstałemu Chrystusowi.

 

swieconka

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED
UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

 („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.  

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
 
albo:
 
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy: Amen.

Biuro parafialne

CZYNNE:

poniedziałek, środa i piątek
830 - 930

wtorek i czwartek
1630 - 1730

 

Zapisy dzieci komunijnych oraz młodzieży pragnącej przyjąć sakrament bierzmowania, odbywają się każdego roku, przez cały miesiąc wrzesień.

Liturgia Słowa Bożego

Nowenna do M.B.N.P.

a_mbnp

Parafia WNMP