GORZKIE ŻALE
307 lat TRADYCJI


Środą Popielcową wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu. W tym czasie będziemy sobie przypominać nasze grzechy i słabości. Na tle tych refleksji o naszych przewinieniach trzeba pomyśleć o Miłosierdziu Bożym. Tu pomocą przychodzi Kościół Boży. Daje nam możliwość uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych oraz nabożeństwach: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Nabożeństwo Gorzkich Żali sprawowane jest już 307 lat. Są one rodzinnie polskie. Wywodzą się z Warszawy. Ich treścią jest rozważanie męki Pańskiej. Na ich powstanie miały wpływ pieśni nabożne, średniowieczne misteria i dialogi pasyjne oraz układ trzyczęściowej jutrzni brewiarzowej. Autorem był ks. Wawrzyniec Stanisław BENIK ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Przepracował on odpowiednio już istniejące pieśni pasyjne oraz ułożył nowe, brakujące do całości zaplanowanego nabożeństwa.
Gorzkie Żale wydano drukiem po raz pierwszy w Warszawie w 1707 roku. Dzieło nosiło tytuł SNOPEK MIRRY Z GROBU GETHSEMAŃSKIEGO albo ŻAŁOSNE GORZKIEJ MĘKI SYNA BOŻEGO ROZPAMIĘTYWANIE. Odśpiewano je po raz pierwszy w języku polskim w kościele św. Krzyża w Warszawie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w 1707 roku. W tej formie Gorzkie Żale rozpowszechniły się po całej Polsce.
Zapraszamy również naszych wiernych do uczestniczenia w Gorzkich Żalach w każdą niedzielę Wielkiego Postu na godzinę 1715. Nabożeństwo to pięknie poetycko i muzycznie kieruje nas na lepszą drogę życia nacechowaną miłością oraz pomaga z pokorą znosić troski i cierpienia. Podczas nabożeństwa wsłuchujemy się w kazania pasyjne głoszone w sposób przystępny, ciekawie nawiązujące do Ewangelii, które zapadają w nasze serca. W tym roku kazania pasyjne głosi nam ks. Mateusz Cyrklaff, wikariusz naszej parafii.
Wracając do domu stwierdzisz, że Bóg jest blisko Ciebie a wówczas Ty będziesz blisko każdego człowieka i będziesz z tego dumny. Przyjdź! Spróbuj być szczęśliwym!

M. Megger.

UROCZYSTOŚĆ Chrystusa Króla Wszechświata

W ostatnią niedzielę 24 listopada Akcja Katolicka w całej Polsce obchodziła Uroczystość Chrystusa Króla – Króla Wszechświata, patrona Akcji Katolickiej.
W sposób szczególny Uroczystość ta dla całej naszej Diecezji Toruńskiej odbyła się w Katedrze Świętych Janów 23 listopada w sobotę o godz. 10-tej w Toruniu. Odprawiona została Uroczysta Msza św. przez Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego. W homilii Ksiądz Biskup między innymi powiedział, że Akcja Katolicka to filar kościoła Katolickiego w Polsce, to ”drożdże bez których pieczywo nie urośnie”. Zachęcał nas abyśmy uczestniczyli w Nowennie Akcji Katolickiej, w Nowym Roku duszpasterskim 2013/21014 pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego".
Po Mszy św. wybraliśmy się do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, gdzie Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, Pani Lidia Gliwa zapoznała nas z kalendarium dalszej działalności stowarzyszenia na rok 2014.

Również w sobotę 23 listopada wieczorem o godz. 18-tej, w naszej parafii odprawiona została Msza św. za członków i sympatyków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Mszy św. przewodniczył nasz Proboszcz – asystent Akcji Katolickiej Ksiądz Kanonik Krzysztof Zalewski. Skierował do nas słowa podziękowania za dotychczasową działalność w życiu Kościoła, zwłaszcza parafialnego.
Po Eucharystii w salce parafialnej wraz z członkami, sympatykami Akcji Katolickiej oraz z grupą modlitewną Ojca Pio odbyło się towarzyskie spotkanie przy kawie i herbacie. Na spotkaniu przedstawiono plan pracy na rok 2014. Była też ożywiona dyskusja. Swoją obecnością zaszczycili nas także księża wikariusze: Ksiądz Mateusz Cyrklaff oraz Ksiądz Wojciech Jonik. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

J.Sznajdrowska
v-ce prezes POAK

REFLEKSJA WIERNYCH – wizytacja kanoniczna

W dniach 16-17 listopada 2013 roku gościliśmy w naszej parafii – w ramach wizytacji kanonicznej Ks. Bpa Józefa Szamockiego. Odwiedził nas po 10 latach. W sobotę 16-go listopada o godz. 11-ej w uroczystej procesji i asyście kapłanów, ministrantów i przy śpiewie chórzystów przybył do naszej świątyni.
Następuje uroczyste powitanie Gościa przez ks. kan. Krzysztofa Zalewskiego proboszcza naszej parafii, dzieci szkolne i przedstawicieli wiernych. Ksiądz Biskup sprawuje Mszę św. i wygłasza homilię. Piękną oprawą muzyczną był śpiew chóru parafialnego pod dyrygenturą Pana organisty Romana Dunajskiego. Ważnym momentem wizytacji kanonicznej były: spotkanie z Radami Duszpasterską i Ekonomiczną, ministrantami i lektorami oraz spotkanie modlitewne z parafianami na wieczornym Apelu.
W niedzielę 17-go listopada Ksiądz Biskup był obecny na wszystkich Mszach św. i głosił homilie, natomiast o godz. 18-ej udzielił Sakramentu Bierzmowania. Spotkania z Księdzem Biskupem wywarły na nas silne wrażenie. Te dwa dni bezpośredniego przebywania z nami ukazały nam Biskupa jako KAPŁANA serdecznego, bezpośredniego, życzliwego, ludzkiego, znającego bolączki i potrzeby wiernych. Ucieszył się, że działa w naszej parafii tyle stowarzyszeń i grup modlitewnych, że wzrosła ilość chrztów i przyjmowanych Komunii św. Słowa uznania popłynęły też w stronę Pana organisty i chórzystów za piękny śpiew.
Pragniemy podziękować Księdzu Biskupowi za Krzepiące i pouczające homilie a w szczególności za wykład o WIERZE. Potrzebowaliśmy takiego pouczenia. Chcemy też podziękować za słowa OTUCHY i NADZIEI wlane w nasze serca.
Składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za dwa dni tak ciężkiej i wyczerpującej posługi duszpasterskiej. Jednocześnie życzymy wiele łask Bożych na dalsze lata służby biskupiej, a w szczególności dużo zdrowia.

M. Megger.

Biuro parafialne

CZYNNE:

poniedziałek, środa i piątek
830 - 930

wtorek i czwartek
1630 - 1730

 

Zapisy dzieci komunijnych oraz młodzieży pragnącej przyjąć sakrament bierzmowania, odbywają się każdego roku, przez cały miesiąc wrzesień.

Biuletyn


Wybierz biuletyn z listy:Liturgia Słowa Bożego

Nowenna do M.B.N.P.

a_mbnp