Biskup Chrystian

 

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy – 2018. Mija osiemsetna rocznica bardzo ważnego dla naszego miasta wydarzenia: otóż w roku 1218 przybył do niewielkiej osady rybackiej zwanej Grudziądzem mnich cysterski, biskup misyjny całych Prus – Chrystian.
Kim był, czego dokonał, że nasi przodkowie postanowili umieścić jego wizerunek w herbie miasta, gdzie widnieje do dnia dzisiejszego? Przede wszystkim był założycielem miasta Grudziądza, pierwszej w tym mieście parafii, budowniczym pierwszego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w miejscu, w którym stoi obecnie grudziądzka bazylika. Dzięki Chrystianowi pierwszy kościół powstał również w Lubawie (która również umieściła Go w swoim herbie), w Radzyniu Chełmińskim oraz w kilku innych miejscowościach ziemi chełmińskiej. To o Nim pisał autor średniowiecznego dzieła „Descriptiones terrarum”: „Kraj ten (Prusy) drogiemu Bogu mężowi – Chrystianowi, pierwszemu biskupowi tej ziemi z zakonu cystersów, zawdzięcza początki nawrócenia bez miecza, przez łaskę chrztu.” (Wpisani w dzieje miasta, red. Wiesław Sieradzan, Grudziądz 2016) Wbrew panującemu powszechnie w XIII w. przekonaniu, że w dziele ewangelizacji uzasadnione jest użycie siły, biskup Chrystian, idąc śladami św. Wojciecha i św. Brunona z Querfurtu, którzy za wiarę oddali życie, zawierzając siebie i swoich braci Bogu, niósł Ewangelię Prusom szanując ich wolną wolę, a nawet ich obyczaje; niektóre z nich starał się dostosować do wymagań naszej religii. Prowadził przy tym szeroko zakrojoną działalność charytatywną, będąc świadkiem Jezusa miłosiernego, Jezusa kochającego każdego człowieka. Był przekonany, że tylko taka ewangelizacja ma sens, tylko taka ewangelizacja osiągnie właściwy sobie cel, czyli zbawienie wieczne. Głosząc Ewangelię Chrystusową mieszkańcom ziemi chełmińskiej i Prus, biskup Chrystian budował na tych ziemiach fundamenty kultury chrześcijańskiej, która do dzisiejszego dnia leży u podstaw naszej tożsamości, naszego postrzegania otaczającego nas świata.
Mając na uwadze ogromne znaczenie biskupa Chrystiana dla naszej małej ojczyzny a przede wszystkim dla powstania i rozwoju Grudziądza, postanowiłem napisać powieść historyczną „Chrystian”, w której pierwszoplanową postacią jest właśnie biskup Chrystian. Celem, jaki mi podczas pisania tej powieści przyświecał, było to, aby czytelnik, śledząc losy bohaterów powieści, dobrze poznał biskupa Chrystiana, poznał jego ewangelizacyjną i kulturotwórczą działalność, jego ogromne zasługi dla miasta Grudziądza; poznał niezwykle ważne, również dla naszej teraźniejszości, czasy, a także ciekawą kulturę sąsiadujących z nami przez Osę Prusów. Projekt ten poparły również władze miasta Grudziądza, które w znacznym stopniu przyczyniły się do tego, że powieść wydana zostanie wiosną 2018 r. przez Wydawnictwo Region w Gdyni. Promocja książki odbędzie się podczas obchodzonych rok rocznie Dni Grudziądza.

Kazimierz Trybulski

GORZKIE ŻALE
307 lat TRADYCJI


Środą Popielcową wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu. W tym czasie będziemy sobie przypominać nasze grzechy i słabości. Na tle tych refleksji o naszych przewinieniach trzeba pomyśleć o Miłosierdziu Bożym. Tu pomocą przychodzi Kościół Boży. Daje nam możliwość uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych oraz nabożeństwach: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Nabożeństwo Gorzkich Żali sprawowane jest już 307 lat. Są one rodzinnie polskie. Wywodzą się z Warszawy. Ich treścią jest rozważanie męki Pańskiej. Na ich powstanie miały wpływ pieśni nabożne, średniowieczne misteria i dialogi pasyjne oraz układ trzyczęściowej jutrzni brewiarzowej. Autorem był ks. Wawrzyniec Stanisław BENIK ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Przepracował on odpowiednio już istniejące pieśni pasyjne oraz ułożył nowe, brakujące do całości zaplanowanego nabożeństwa.
Gorzkie Żale wydano drukiem po raz pierwszy w Warszawie w 1707 roku. Dzieło nosiło tytuł SNOPEK MIRRY Z GROBU GETHSEMAŃSKIEGO albo ŻAŁOSNE GORZKIEJ MĘKI SYNA BOŻEGO ROZPAMIĘTYWANIE. Odśpiewano je po raz pierwszy w języku polskim w kościele św. Krzyża w Warszawie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w 1707 roku. W tej formie Gorzkie Żale rozpowszechniły się po całej Polsce.
Zapraszamy również naszych wiernych do uczestniczenia w Gorzkich Żalach w każdą niedzielę Wielkiego Postu na godzinę 1715. Nabożeństwo to pięknie poetycko i muzycznie kieruje nas na lepszą drogę życia nacechowaną miłością oraz pomaga z pokorą znosić troski i cierpienia. Podczas nabożeństwa wsłuchujemy się w kazania pasyjne głoszone w sposób przystępny, ciekawie nawiązujące do Ewangelii, które zapadają w nasze serca. W tym roku kazania pasyjne głosi nam ks. Mateusz Cyrklaff, wikariusz naszej parafii.
Wracając do domu stwierdzisz, że Bóg jest blisko Ciebie a wówczas Ty będziesz blisko każdego człowieka i będziesz z tego dumny. Przyjdź! Spróbuj być szczęśliwym!

M. Megger.

UROCZYSTOŚĆ Chrystusa Króla Wszechświata

W ostatnią niedzielę 24 listopada Akcja Katolicka w całej Polsce obchodziła Uroczystość Chrystusa Króla – Króla Wszechświata, patrona Akcji Katolickiej.
W sposób szczególny Uroczystość ta dla całej naszej Diecezji Toruńskiej odbyła się w Katedrze Świętych Janów 23 listopada w sobotę o godz. 10-tej w Toruniu. Odprawiona została Uroczysta Msza św. przez Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego. W homilii Ksiądz Biskup między innymi powiedział, że Akcja Katolicka to filar kościoła Katolickiego w Polsce, to ”drożdże bez których pieczywo nie urośnie”. Zachęcał nas abyśmy uczestniczyli w Nowennie Akcji Katolickiej, w Nowym Roku duszpasterskim 2013/21014 pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego".
Po Mszy św. wybraliśmy się do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, gdzie Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, Pani Lidia Gliwa zapoznała nas z kalendarium dalszej działalności stowarzyszenia na rok 2014.

Również w sobotę 23 listopada wieczorem o godz. 18-tej, w naszej parafii odprawiona została Msza św. za członków i sympatyków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Mszy św. przewodniczył nasz Proboszcz – asystent Akcji Katolickiej Ksiądz Kanonik Krzysztof Zalewski. Skierował do nas słowa podziękowania za dotychczasową działalność w życiu Kościoła, zwłaszcza parafialnego.
Po Eucharystii w salce parafialnej wraz z członkami, sympatykami Akcji Katolickiej oraz z grupą modlitewną Ojca Pio odbyło się towarzyskie spotkanie przy kawie i herbacie. Na spotkaniu przedstawiono plan pracy na rok 2014. Była też ożywiona dyskusja. Swoją obecnością zaszczycili nas także księża wikariusze: Ksiądz Mateusz Cyrklaff oraz Ksiądz Wojciech Jonik. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

J.Sznajdrowska
v-ce prezes POAK

REFLEKSJA WIERNYCH – wizytacja kanoniczna

W dniach 16-17 listopada 2013 roku gościliśmy w naszej parafii – w ramach wizytacji kanonicznej Ks. Bpa Józefa Szamockiego. Odwiedził nas po 10 latach. W sobotę 16-go listopada o godz. 11-ej w uroczystej procesji i asyście kapłanów, ministrantów i przy śpiewie chórzystów przybył do naszej świątyni.
Następuje uroczyste powitanie Gościa przez ks. kan. Krzysztofa Zalewskiego proboszcza naszej parafii, dzieci szkolne i przedstawicieli wiernych. Ksiądz Biskup sprawuje Mszę św. i wygłasza homilię. Piękną oprawą muzyczną był śpiew chóru parafialnego pod dyrygenturą Pana organisty Romana Dunajskiego. Ważnym momentem wizytacji kanonicznej były: spotkanie z Radami Duszpasterską i Ekonomiczną, ministrantami i lektorami oraz spotkanie modlitewne z parafianami na wieczornym Apelu.
W niedzielę 17-go listopada Ksiądz Biskup był obecny na wszystkich Mszach św. i głosił homilie, natomiast o godz. 18-ej udzielił Sakramentu Bierzmowania. Spotkania z Księdzem Biskupem wywarły na nas silne wrażenie. Te dwa dni bezpośredniego przebywania z nami ukazały nam Biskupa jako KAPŁANA serdecznego, bezpośredniego, życzliwego, ludzkiego, znającego bolączki i potrzeby wiernych. Ucieszył się, że działa w naszej parafii tyle stowarzyszeń i grup modlitewnych, że wzrosła ilość chrztów i przyjmowanych Komunii św. Słowa uznania popłynęły też w stronę Pana organisty i chórzystów za piękny śpiew.
Pragniemy podziękować Księdzu Biskupowi za Krzepiące i pouczające homilie a w szczególności za wykład o WIERZE. Potrzebowaliśmy takiego pouczenia. Chcemy też podziękować za słowa OTUCHY i NADZIEI wlane w nasze serca.
Składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za dwa dni tak ciężkiej i wyczerpującej posługi duszpasterskiej. Jednocześnie życzymy wiele łask Bożych na dalsze lata służby biskupiej, a w szczególności dużo zdrowia.

M. Megger.

Biuro parafialne

CZYNNE:

poniedziałek, środa i piątek
830 - 930

wtorek i czwartek
1630 - 1730

 

Zapisy dzieci komunijnych oraz młodzieży pragnącej przyjąć sakrament bierzmowania, odbywają się każdego roku, przez cały miesiąc wrzesień.

Liturgia Słowa Bożego

Nowenna do M.B.N.P.

a_mbnp

Parafia WNMP