pojazdy

 

25 lipca obchodzimy wspomnienie św. Krzysztofa. Charakterystycznym akcentem tych obchodów jest modlitwa za kierowców i święcenie pojazdów.

W niedzielne przedpołudnie, po każdej Mszy św. kapłani na placu przykościelnym święcili pojazdy parafian.

DSC 4563  kopia11 lipca, w dniu szczególnym dla wielu Polaków, 80. Rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu miała miejsce uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. kan. Dariusza Kunickiego, dziekana rejonu grudziądzkiego, którą koncelebrował ks. Kamil Kurt, wikariusz parafii WNMP w Grudziądzu. Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów odbyły się także, po Mszy św., przy obelisku upamiętniającym ofiary Rzezi Wołyńskiej.

Ks. kan. Dariusz Kunicki w homilii zauważył, że obchody tej tragicznej zbrodni rozpoczęły się od Eucharystii, od modlitwy, od spotkania z Bogiem. Aby Pan Bóg dał nam mądrość i roztropność w patrzeniu na zbrodnię, która w nas budzi emocje. - Mądrość Boża wskazuje, że podstawą budowania przyszłości, odzyskiwania pokoju serca jest zawsze prawda. - mówił ks. kan. Kunicki.

Przed obeliskiem upamiętniającym ofiary Rzezi Wołyńskiej zgromadzonych powitał Zygmunt Krzemień, prezes Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu. Obecni byli przedstawiciele władz miasta, duchowni, Przemysław Wójtowicz, przedstawiciel delegatury IPN w Bydgoszczy oraz poczty sztandarowe, członkowie Jednostki Strzeleckiej 3301 „Strzelec”, mieszkańcy Grudziądza. Dr Przemysław Wójtowicz przedstawił szczegółowo zarys historyczny Rzezi Wołyńskiej.

Pod pomnikiem nie zabrakło także osobistych refleksji. Na zakończenie delegacje złożyły wieńce. Odmówiono modlitwę, kierując myśli także do tych grobów, których miejsc nie znamy.

DSC 437427 maja w toruńskiej katedrze święcenia kapłańskie z rąk bpa Wiesława Śmigla przyjął wieloletni ministrant i członek Liturgivznej Służby Ołtarza naszej parafii ks. Sebastian Żyła. 28 maja odprawił prymicyjną Mszę Św. w grudziądzkiej bazylice, a sekundycja ks. Sebastiana miała miejsce 4 czerwca w parafii Wniebowzięcia NMP.

W homilii ks. Sebastian, nawiązując do liturgii dnia, mówił o tym, jak Bóg posłał na świat swego Syna. Także dzisiaj wielu jest powołanych: do pełnienia określonej funkcji, do wykonywania zawodu, czy właśnie do życia w kapłaństwie. Niektórzy, zgodnie z wolą Bożą dosłownie zostali posłani w świat np. na misje. Także ks. Sebastian, będąc klerykiem wyjechał na misje do Afryki. Kapłan opowiedział o tym, jak w jego życiu zrodziło się powołanie i jak ono się rozwijało.

Wspólnoty i grupy parafialne złożyły życzenia neoprezbiterowi i obdarowały kwiatami. Także ks. Sebastian na ręcę ks. kan. Krzysztofa Zalewskiego, proboszcza miejsca, złożył bukiet kwiatów będący wyrazem pamięci i sympatii dla parafii WNMP, kapłanów i jej parafian.

Jako motto kapłańskiej drogi ks. Sebastian przyjął słowa psalmu "Będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję" (Ps. 146,2b).

Pamiętajmy w naszych modlitwach o ks. Sebastianie Żyła.

DSC 4197  kopiaDzisiaj głosimy, że Chrystus Zmartwychwstał! Chrystus żyje! Życzymy, by Zmartwychwstały Chrystus umocnił w nas wiarę, nadzieję i miłość, by dodał sił, obdarzył zdrowiem, by wzmocnił nas ludzką życzliwością i przyjaźnią. Niech światło wielkanocnego poranka przenika naszą codzienność i pozwala cieszyć się każdą chwilą. Życzenia te składamy wszystkim parafianom i gościom. 

Wszystkim parafianom i gościom z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia: Niech blask Słowa Wcielonego, który przenika cały świat, skłoni nas, abyśmy okazywali miłosierdzie ubogim, chorym, bezrobotnym i bezdomnym. Życzymy, by miłosierny, troskliwy i czuły Bóg, który stał się człowiekiem i zamieszkał między nami napełnił nasze serca radością, życzliwością i darzył zdrowiem. Życzymy błogosławionych Świąt, pełnych łask Bożych, przeżywanych w radości i pokoju. 

REKOLEKCJE ADWENTOWE
27.11.2022 – 30.11.1022

NIEDZIELA – 27.11.2022
7:45 Msza z nauką ogólną
9:00 Msza z nauką ogólną
10:30 Msza z nauką dla dzieci
12:30 Msza z nauka ogólną
18:00 Msza z nauka ogólną

PONIEDZIAŁEK – 28.11.2022
6:45 Msza – roraty
8:00 Msza z nauką ogólną
10:00 Msza z nauką ogólną
18:00 Msza z nauką ogólną
Po Mszy Nauka dla młodzieży

WTOREK – 29.11.2022
6:45 Msza – roraty
8:00 Msza z nauką ogólną
9:00 Spowiedź święta
10:00 Msza z nauką ogólna
l7:00 Spowiedź święta
18:00 Msza z nauką ogóln

ŚRODA – 30.11.2022
6:45 Msza – roraty
8:00 Msza z nauką ogólną
10:00 Msza z nauką ogólna
18:00 Msza z nauką ogólną

 

 

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – 14 listopada Br. – na Jasnej Górze zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, który uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą , podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji oraz mediów katolickich w całym kraju.


  Z pasterskim błogosławieństwem  

  Abp Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski      Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

Biuro parafialne

CZYNNE:

poniedziałek, środa i piątek
830 - 930

wtorek i czwartek
1630 - 1730

 

Zapisy dzieci komunijnych oraz młodzieży pragnącej przyjąć sakrament bierzmowania, odbywają się każdego roku, przez cały miesiąc wrzesień.

Liturgia Słowa Bożego

Nowenna do M.B.N.P.

a_mbnp

Parafia WNMP