ZAPRASZAMY NA VI KONCERT „HEJ KOLĘDA! KOLĘDA”

NIEDZIELA 2016-01-31 *** GODZ. 18:00 *** WYSTĄPIĄ:


Ks. Wojciech Wierzbicki - tenor, ukończył w 1983 roku Szkołę Muzyczną II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w klasie śpiewu solowego. W roku 1983 podjął studia na wydziale wokalno – aktorskim w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W latach 1984 - 1989 kształcił swój głos w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego mgr Wandy Okonowicz. Już w czasie studiów współpracował z Chórem Akademickim w Toruniu jako chórzysta, solista i korepetytor wokalny. Wraz z tym chórem śpiewał w Niemczech, Francji, Hiszpanii. Koncertował także jako solista w Toruniu, w Kartuzach oraz w Szafarni, w Wejherowie i w Nowem. W repertuarze posiada arie operowe, koncertowe i pieśni. W 1993 roku ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu w zakresie Muzykoterapii.
W 1995 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. W 2001 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Pracę duszpasterską prowadził jako wikariusz w toruńskich parafiach: św. Jakuba (2001-2003) i Matki Bożej Zwycięskiej (2003 -2011). Dnia 01.02.2011 dekretem ks. Biskupa Andrzeja Suskiego, pełni posługę proboszcza w Parafii p.w. św. Barbary w Świętem. Po ukończeniu Seminarium Duchownego prowadził chór klerycki w Toruniu. Prowadził też ćwiczenia z Muzyki kościelnej na wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Od kilku lat współpracuje z „Radiem Maryja”, prowadząc audycję „Spotkania z operą”. Brał udział w kilku konkursach muzycznych jako juror. Od zeszłego roku pełni funkcję referenta muzycznego Rejonu Grudziądzkiego Diecezji Toruńskiej. Ks. Wojciech Wierzbicki śpiewał w naszej parafii podczas XXVI Koncertu Chórów Kościelnych pieśń „Sanctus” wespół ze wszystkimi chórami koncertu. Jest zaproszonym gościem do naszej parafii na VI Koncert „ Hej Kolęda! Kolęda”, zaśpiewa z naszym chórem podczas mszy św. i na koncercie.
Tomasz Drążkowski urodził się w 1988 roku w Świeciu. Studiował specjalność Muzyka Sakralna na wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Uczestniczył w kursach mistrzowskich w zakresie interpretacji muzyki organowej pod kierunkiem wybitnych pedagogów takich jak m.in. Julian Gembalski, Gustavo Delgado Parra, Robert Bates, Jean-Patrice Brosse, Andrzej Szadejko oraz Bogusław Grabowski, Tomasz Adam Nowak, Pierre Pincemaille - kurs improwizacji. Tomasz Drążkowski jest także kompozytorem autodydaktą. Obok zamiłowania do muzyki organowej ważną rolę w jego życiu zajmuje muzyka chóralna. To właśnie sakralna twórczość chóralna zajmuję większość jego kompozycji. Od listopada 2011 roku pełni funkcję organisty w parafii pw. Św. Kazimierza w Kartuzach. Jest także kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru Kameralnego pw. „Matki Bożej Ostrobramskiej” działającym przy tej Parafii. Koncertuje jako solista i kameralista. W naszej parafii koncertował dwukrotnie: w 2004 roku koncert organowy z trębaczem Panem mgr Zbigniewem Łukomskim i z chórem św. Cecylii z Drzycimia na I Koncercie Kolęd 2011 roku. Jest zaproszonym gościem do naszej parafii na VI Koncet „Hej Kolęda! Kolęda” zaprezentuje na organach preludium J.S. Bacha, kolędy z Chórem „Matki Bożej Ostrobramskiej” i akompaniamentem występu solisty Ks. Wojciecha Wierzbickiego tenor.
Mateusz Mielczarek lat 11 – uczeń Szkoły Podst. Nr 12, uczeń grudziądzkiej Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu, miłośnik muzyki kościelnej, kantor, psalmista współpracujący z organistą i dyrygentem chóru, jego aktywność może być przykładem nie tylko dla swoich rówieśników.

Po raz szósty wystąpi nasz parafialny Chór św. „Cecylii” organizator koncertów. ZAPRASZAMY! Gości i parafian z rodzinami na wspólne kolędowanie, pożegnania żłóbka Dzieciątka Jezus i świątecznego wystroju naszej świątyni. Niech kolęda pozostanie w naszych sercach a śpiew nabożnych pieśni JEDNOCZY NAS W ROKU ŁASKI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO! 

Biuro parafialne

CZYNNE:

poniedziałek, środa i piątek
830 - 930

wtorek i czwartek
1630 - 1730

 

Zapisy dzieci komunijnych oraz młodzieży pragnącej przyjąć sakrament bierzmowania, odbywają się każdego roku, przez cały miesiąc wrzesień.

Liturgia Słowa Bożego

Nowenna do M.B.N.P.

a_mbnp

Parafia WNMP