80 lat parafii pw. WNMP w Grudziądzu


Rys historyczny

Parafię erygował 15 sierpnia 1934 r. ks. biskup ordynariusz Diecezji Chełmińskiej Stanisław Wojciech Okoniewski, wydzielając ją z obszaru parafii św. Mikołaja.
Budynek „Bazar”, znajdujący się na terenie parafii, który w latach 1911-1934 był siedzibą wielu organizacji, zaadaptowano na ośrodek duszpasterski. W znajdującej się w nim dużej sali widowiskowej urządzono kaplicę, a w przylegającym do niej domu urządzono plebanię. Odbyło się poświęcenie tymczasowego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którego dokonał wikariusz generalny Diecezji Chełmińskiej ks. prałat Paweł Kurowski. Pierwszą Mszę św. odprawił nowomianowany proboszcz ks. Antoni Pastwa, a homilię wygłosił i udzielił pasterskiego błogosławieństwa ks. biskup sufragan Konstantyn Dominik. Parafia liczyła wówczas ponad 5000 wiernych. Obejmowała wschodnią część Grudziądza, z osadami wiejskimi.


W 1934 r. przy kościele utworzono Bractwo św. Józefa, skupiające pracowników kolei i ich rodziny.
Już w pierwszych latach istnienia nowej parafii myślano poważnie o budowie murowanego kościoła. W związku z tym parafia zakupiła plac przy skrzyżowaniu ul. Rapackiego i Piłsudskiego, na którym wkrótce postawiono duży krzyż. Wybuch wojny przerwał te prace. Życie religijne w parafii zostało poddane ciężkiej próbie. Jesienią w 1939 r. członkowie Selbstschutzu zniszczyli krzyż, a w 1945 r., w ostatnich dniach wojny, podczas walk wyzwoleńczych o miasto, kościół parafialny został trafiony siedmioma pociskami artyleryjskimi, wskutek czego uszkodzona została część ścian nośnych i większość okien.
W czasie II wojny światowej: proboszcz parafii ks. Stanisław Gasiński został aresztowany przez Selbstschutz 4 października 1939 r. i przetrzymywany przez 14 dni w Internacie, po czym wywieziony w kierunku Chełmna, gdzie zginął w nie wyjaśnionych okolicznościach, być może w Klamrach. Na początku 1940 r. jego matka otrzymała z gestapo wiadomość o śmierci syna, bez podania szczegółów. Wikariusz parafii ks. Józef Czapiewski uszedł z życiem w okresie akcji eksterminacyjnej pod koniec 1939 r. i ukrywał się w Grudziądzu. Ujawnił się dopiero na początku 1940 r. Został jednak aresztowany pod zarzutem przynależności do tajnej organizacji „Gryf Pomorski” i osadzony w gdańskim więzieniu. Następnie przechodził przez obozy koncentracyjne: Stutthof, Mauthausen i Dachau. Drugi wikariusz parafii ks. Bolesław Bielicki uniknął aresztowania i do końca okupacji hitlerowskiej pełnił tu swe funkcje wraz z innymi kapłanami.
Kościół był jedynym w Grudziądzu, który nie został ograbiony z dzwonów. Kościół w okresie okupacji był czynny. Spośród osób świeckich hitlerowcy zamordowali około 30 parafian.
Po wojnie reaktywowano istniejące wcześniej organizacje i stowarzyszenia parafialne. Zorganizowano na nowo m.in. chór kościelny im. św. Cecylii, z dyrygentem Ignacym Dudzińskim. Rozpoczęto starania u władz o zezwolenie na budowę nowego kościoła. Zgodę uzyskano dopiero w 1975 r., i to jedynie na rozbudowę istniejącego. Nad przebiegiem prac czuwał proboszcz parafii ks. kanonik Feliks Sójkowski. Podczas uroczystości poświęcenia dzwonów 1979 r. ks. biskup ordynariusz Bernard Czapliński poświęcił kamień węgielny, który został wmurowany w fundament nowej części świątyni. Po dwóch latach w 1981 r. dobudowana część kościoła została poświęcona przez biskupa ordynariusza Mariana Przykuckiego.
Drugi etap rozbudowy kościoła został zakończony w 1985 r. W jego efekcie stary kościół uległ całkowitej rozbiórce. Projektantem nowego kościoła został były parafianin mieszkający w Gdańsku architekt inż. Ryszard Ściągacz. Wnętrze świątyni zaprojektował i częściowo wykonał parafianin Ryszard Kaczor.
10 grudnia 1989 r. w parafii odbyła się doniosła uroczystość konsekracji kościoła, dokonana przez ks. bpa Mariana Przykuckiego.

Biuro parafialne

CZYNNE:

poniedziałek, środa i piątek
830 - 930

wtorek i czwartek
1630 - 1730

 

Zapisy dzieci komunijnych oraz młodzieży pragnącej przyjąć sakrament bierzmowania, odbywają się każdego roku, przez cały miesiąc wrzesień.

Liturgia Słowa Bożego

Nowenna do M.B.N.P.

a_mbnp

Parafia WNMP